Aktuell luftkvalitet i Hedemora

Information

 

Mätningarna av luftkvaliteten i Hedemora utförs av OPSIS AB som sedan 1985 utvecklat, tillverkat och  haft driftansvar för mätinstrument för luftkvalitetsmätningar. Företaget har idag ca 100 anställda och är en av  marknadens ledande tillverkare av sådana instrument. Företaget är aktivt och har kunder i hela världen.

 

Partikelhalten presenteras i fraktionerna PM10 och PM2.5 med hjälp av ett mätinstrument som med optisk ljusspridning uppmäter partikelkoncentrationen i utomhusluften.

 

Mer information om mätinstrument och mätteknikerna finns tillgängligt på OPSIS hemsida www.opsis.se.

Trelleborgsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Hedemora