Aktuell luftkvalitet i Hedemora

Sedan början av 2019 mäter OPSIS AB luftkvaliteten i Hedemora på uppdrag av Hedemora kommun. Mätningarna sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2016:9) för partikelhalt i fraktionen PM2.5 och PM10.

 

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja parameter i menyn ovan.

 

För mer information om OPSIS AB, mätutrustningen och mätteknikerna vänligen gå vidare till informationssidan eller opsis.se.

Trelleborgsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Hedemora